Tunnista viestintäverkostosi kuumat pisteet

 

Yritykseen tarvitaan uusi työntekijä, tuotekehitykseen etsitään rahoitusta, urakkaan toivotaan hyviä tarjouksia. Yrityksellä on usein tämänkaltaisia tarpeita, jolloin tietoa pitäisi helposti ja nopeasti levittää laajalle vastaanottajajoukolle.

Viestin leviämisen laajuus on keskeinen kriteeri projektin onnistumiselle. Tiedon yrityksen tarpeista on saavutettava useita kohteita, koska vain osa vastaanottajista reagoi viestiin yrityksen toivomalla tavalla.

Entisaikaan joka kylässä oli ”tietäjä”, jonka puoleen käännyttiin kysymään neuvoa, kun suunniteltiin jotain isompaa hanketta. Nykyisin kenenkään hallussa ei ole kaikkea tietoa. Nykyiset tietäjät ovat viestintäverkostojen kuumia pisteitä, joiden kautta yritykselle tärkeä viesti leviää laajalle ja oikean tyyppiselle verkostolle. Parhaassa tapauksessa kuumat pisteet auttavat myös viestin muotoilussa ja tiedotuksen ajoituksessa.

Yrityksen on hyvä tuntea omat tietäjänsä, henkilöt, joiden kautta viestiä kannattaa laittaa eteenpäin. Jos viestintäkanavana käytetään isoa organisaatiota, sen sisällä kannattaa olla luottohenkilö, joka tuntee yrityksen ja tiedottavan organisaation toiminnan. Toisinaan viestiä viedään eteenpäin epävirallisemmin. Tällöin jopa yksi ainoa hyvin verkottunut ja ”epävirallista tietoa” omaava henkilö saattaa osoittautua menestyksen avaimeksi.

Menestyvä yritys on tietoinen viestintäverkostostaan ja sen kuumista pisteistä. Jotta verkosto toimii tarpeen vaatiessa tehokkaasti, sitä täytyy ylläpitää jatkuvalla vuorovaikutteisella viestinnällä. Samalla tarkkaillaan verkoston katveita, alueita, joissa kuumia pisteitä tarvittaisiin, mutta niitä ei vielä ole.

Verkostoa kannattaa tietoisesti kehittää, sillä monessa tapauksessa sen toiminta vaatii vain viestintään kulutetun ajan. Maksulliset palvelut ovat vain pieni osa verkoston toimintaa. Pääosin toiminta perustuu luottamukseen ja molemminpuoliseen tiedonvaihtoon, josta kaikki hyötyvät. Käytetty aika tulee moninkertaisena takaisin, kun verkosto tuottaa tuloksia, joihin yritykseltä olisi yksin toimiessaan kulunut paljon resursseja.

Soita, kun haluat arvioida ja kehittää verkostojasi yhdessä viestinnän ammattilaisen kanssa.

 

     Helena Erkkilä,  helena.erkkila@aikame.fi,  044 254 9171

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *