Muistilista kesätyöntekijän perehdyttämiseen ja työhön opastukseen

 

Kirjallinen muistilista helpottaa kesätyöntekijän perehdyttämistä ja työhön opastamista. Ilman asiakohtaista listaa helposti jokin unohtuu. Onhan siinä paljon muistettavaa.

Se, kuinka yksityiskohtainen opastuksen pitää olla, riippuu työntekijästä. Monella ensimmäiseen kesätyöpaikkaan tulevalla nuorella on työelämätaidoissa vielä paljon opittavaa. Silloin opastukseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja käydä läpi työelämän pelisääntöjä laajemmin.

Muista nämä:

 

TYÖPAIKAN TOIMINTAAN PEREHDYTTÄMINEN
 1. Kerro lyhyesti organisaation historiasta, toiminnasta ja tavoitteista.
 2. Kerro työntekijän työtehtävistä ja työn tavoitteista osana organisaation toimintaa.
 3. Tarkentakaa ja aikatauluttakaa yhdessä kesätyöntekijän tehtävien sisältö ja vastuualue.
 4. Mainitse organisaation tärkeimmät viestintäkanavat, joita kannattaa seurata.
 5. Käy läpi työpaikan toimintatavat ja pelisäännöt.
 • Selvitä mahdolliset työajan joustot sekä myöhästymis-, ylityö- ja lomapäiväkäytännöt.
 • Mainitse, jos työpaikka on savuton.
 • Ohjeista mitkä ovat pelisäännöt älypuhelimen ja sosiaalisen median käytöstä ja valokuvien ottamisesta, mitä saa jakaa ja miten työpaikasta puhutaan. Huomioi samalla myös tietoturvakysymykset.
 • Miten työpaikalla käyttäydytään? Kehen ottaa yhteyttä, jos työpaikalla tulee ongelmia, kokee esimerkiksi väkivallan uhkaa tai epäasiallista käytöstä?
 • Miten töihin pukeudutaan? Liittyykö työtehtäviin hygienia- tai turvallisuustekijöitä, jotka täytyy pukeutumisessa huomioida.
KÄYTÄNNÖN ASIAT
 1. Käy läpi työsuhdeasiat. Vahvista työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä ja kerro mahdollisesta koeajasta. Kerro selkeästi työntekijän työaika. Miten tunnit kirjataan? Kenelle verokortti toimitetaan? Milloin palkka maksetaan? Miten toimia ja kenelle ilmoittaa, jos sairastuu? Samalla kannattaa antaa puhelimeen tallennettavaksi lähiesimiehen, palkanlaskijan ja työterveyshuollon numerot, jotta ne tarvittaessa ovat tiedossa.
 2. Kerro mitä tiloja on käytettävissä esimerkiksi vaatteiden vaihtoon tai pyörien säilytykseen.
 3. Miten ruokailu ja työn tauot on järjestetty? Saako tauolla poistua työpaikalta?
 4. Opasta mistä työntekijä saa työhön tarvittavat varusteet ja miten ne huolletaan.
 5. Mainitse tehtävään mahdollisesti liittyvät työsuhde-edut ja kerro miten niitä käytetään.
OMIIN TEHTÄVIIN TUTUSTUMINEN
 1. Esittele työntekijän oma työyhteisö ja kesätyöntekijän oma ”opas”, jolta voi kysyä työhön liittyvistä asioista ja joka toimii muutenkin tukena työsuhteen aikana. Oppaan tehtäviin kuuluu samalla huolehtia, että uusi kasvo pääsee sujuvasti mukaan työyhteisöön. Hän huikkaa esimerkiksi mukaan kahvitauolle.
 2. Esittele työssä käytettävät koneet, laitteet, työvälineet ja ohjelmistot. Tietoa voi tulla paljon kerralla. Kerro mistä saa myöhemmin ohjeita, jos jokin meni ohi tai jäi kertomatta.
 3. Opasta koneiden ja laitteiden oikea käyttö ja kerro kenelle ilmoitetaan tai mitä tehdään, jos jokin ei toimi.
 4. Opasta suojalaitteiden käyttö ja kerro miten toimitaan onnettomuuden sattuessa.
 5. Selvitä keskeiset työhön liittyvät termit ja työpaikalla käytetyt käsitteet.
KANNUSTUS
 1. Anna työntekijälle tietoa oman osaamisen kehittämismahdollisuuksista ja kannusta verkostoitumaan.
 2.  Rohkaise kysymysten tekoon ja jatka ohjausta työsuhteen aikana.
 3. Anna positiivista palautetta onnistumisista ja kerro miksi jokin asia meni hyvin.
PALAUTE

Perehdyttäminen on vuorovaikutteinen prosessi. Arvioikaa myöhemmin yhdessä perehdyttämisen ja työhön oppimisen onnistumista. Kirjaa palaute ja kehitä toimintaa sen perusteella.

Muista, että kesätyöntekijälle talon tavat eivät ole tuttuja. Silloin asiat näkee toisin, ehkä uudella ja yllättävällä tavalla. Keskustele avoimin korvin nuorenkin työntekijän kanssa ja rohkaise kertomaan työssä mieleen tulleista kehittämisideoista tai epäkohdista.

>>

Jos aikasi on kortilla,  voin tulla käymään ja kirjoittaa juuri teille räätälöidyn kirjallisen muistilistan, tai koota vaikka laajemman kesätyöntekijän perehdyttämiskansion.

 

  Helena Erkkilä,  helena.erkkila@aikame.fi,  044 254 9171

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *