Eläköityvien yhdistysten nuorennuslääkkeet 2

  Miten yhdistyksen toimintaan saadaan mukaan nuoria aktiiveja? Eläköityvien yhdistysten nuorennuslääkkeet 1 -kirjoituksessa käsittelin yhdistyksen vetovoimatekijöitä. Tässä toisessa osassa puretaan toimintaan mukaantulon esteitä.   1. Helppo ensimmäinen askel Ensimmäinen askel …

Eläköityvien yhdistysten nuorennuslääkkeet 1

  Monien yhdistysten aktiivisten toimijoiden ja jäsenten keski-ikä on huomattavan korkea. Toiminnan jatkuvuus on uhattuna, kun yhdistystoiminta ei näytä houkuttelevan nuoria. Vaivaan löytyy lääkkeet, kun yhdistys määrätietoisesti lisää omia vetovoimatekijöitään …